نوشته‌ها

‎کتراک مناسب برای تخریب سنگ و ساروج

کتراک مناسب برای تخریب سنگ و ساروج کدام است و چه مقدار مصرف می…
خرد کردن سنگ های چاه

خرد کردن سنگ داخل چاه

/
خرد کردن سنگ داخل چاه   جهت تخریب و ایجاد ترک ب…

بهترین روش کندن ساروج

/
  بهترین روش کندن ساروج   تخریب بتن و سنگ روش های مکان…
دینامیت بی صدا

دینامیت بی صدا

/
دینامیت بی صدا تخریب بتن ، سنگ یا ساروج با استفاده از مواد م…
ساروج شکن چیست؟

ساروج شکن چیست؟

/
ساروج شکن چیست؟ یک جایگزین بسیار عالی برای مواد منفجره جهت …
ساروج شکن (راکتن)

ساروج شکن (راکتن)

/
ساروج شکن (راکتن)   یک جایگزین بسیار عالی برای مواد …
دشمن ساروج

قویترین اسید حلال سنگ

/
قویترین اسید حلال سنگ ماده اف ال۲ و اف ال ۳ حلال سارو…