نوشته‌ها

‎کتراک مناسب برای تخریب سنگ و ساروج

کتراک مناسب برای تخریب سنگ و ساروج کدام است و چه مقدار مصرف می…
خرد کردن سنگ های چاه

خرد کردن سنگ داخل چاه

/
خرد کردن سنگ داخل چاه  جهت تخریب و ایجاد ترک ب…

بهترین روش کندن ساروج

/
  بهترین روش کندن ساروج تخریب بتن و سنگ روش های مکان…
دینامیت بی صدا

دینامیت بی صدا

/
دینامیت بی صدا تخریب بتن ، سنگ یا ساروج با استفاده از مواد م…
شیوه جدید تخریب با کتراک

شیوه جدید تخریب با کتراک

/
شیوه جدید تخریب با کتراکشیوه جدید تخریب با کتراک یک…
روش های تخریب بتن

روش های تخریب بتن

/
راحترین روش تخریب بتن : روش های تخریب بتن تنوع زیادی دارند. از تخر…
خورنده بتن و ساروج

حلال بتن

/
حلال بتناین محصول(خورنده بتن و ساروج) جدید کاملاً بی خطر برای انسان…
مراحل اجرای حلال ساروج

حلال ساروج (حلال بتن)

/
حلال ساروج (حلال بتن) حلال ساروج خورنده بتن و ساروج می با…
راکتن

راکتن

/
راکتنراکتن ماده ی منبسط شونده ی غیر انفجاری در ۳۰ دقیقه س…