نوشته‌ها

برش بتون مسلح

/
برش بتن مسلحفعالیت ها ۱- برش بتن مسلح و غیر مسلح (نه تخری…

انواع روش های متداول برش بتن

/
انواع روش های برش بتن  برش بتن به عنوان یک روش نوین و مناسب …

برش بتن

/
کمی در مورد برش بتن : بتن نقش مهمی در ساختمان دارد به این دل…

برش بتن و روش های برش بتن

/
برش بتن و روش های برش بتن برش بتن به عملیات میگویند…

ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

/
ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺑﺮش بتن ، ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ان ، ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ…

آشنایی با روش‌های برش بتن و کرگیری

/
آشنایی با روش‌های برش بتن و کرگیری برش بتن به عملیاتی گفته میشود که طی…
برش بتن

برش بتن

/
برش بتنبرش بتن عملیاتی است که طی آن بر مبنای نیازهای متنوع…