بهترین جایگزینی که برای مواد منفجره خطرناک و غیر مجاز این روز ها وارد بازار شده و دیگر از خطرات استفاده از مواد اتشباری مثل دینامیت ، سی ۴ ، تی ان تی ، کورتکس و باروت خبری نیست . بلک پاور انفجار بی صدا و بی خطر برای تخریب سنگ و ساروج است. ماده بلک پاور معروف به دینامیت بی صدا می باشد و جایگزین کتراک شده است .

بلک پاور تولید ابزار معدن فرزاد می باشد ، بصورت 5 ترکیب و این شرکت شعبه و نمایندگی فروش ندارد .

چرای بلک پاور ؟ 

خرید مواد انفجاری منع قانونی دارد به خاطر احتمال بروز خطرات جانی و یا حملات تروریستی در عوض بلک پاور ماده ی انفجاری نیست .

در جابجایی و انجام تخریب خطری ندارد. البته برای عملیات تروریستی نیز قابل استفاده نیست چون فراید تخریب توسط بلک پاور با انبساط سریع و تولید گاز زیاد صورت می گیرد و دارای موج انفجار نمی باشد . بدون حفر سوراخ و در فضای باز هیچ کارایی ندارد .

نکته قابل توجه استفاده از بلک پاور برای تخریب سنگ و ساروج در چاه یا تونل می باشد که بخاطر نداشتن موج انفجار آسیبی به محیط پیرامون خود نمی زد و باعث ریزش تونل یا چاه نمی شود.

از امتیازات بلک پاور اجرای آسان آن‌ می باشد که افراد عادی با توجه به بروشور آموزشی به خوبی قادر به اجرا‌ می باشند .

02166889105

09195000156

آموزش اجرای بلک پاور

فیلم اجرای بلک پاور

آموزش اجرای بلک پاور   برای استفاده از بلک پاور چند مرحله دارید…
روش استفاده از کتراک و روش استفاده بلک پاور

آموزش تخریب پلمپ

آموزش تخریب پلمپ ساروج و پلمپ سنگ :   در این ویدیو …
بلک پاور انفجار بی صدا

بلک پاور انفجار بی خطر

بلک پاور انفجار بی خطر ( ۵ ترکیب ) بهترین جایگزینی که این روز ها وارد ب…
ماده تخریب کننده بلک پاور معروف به دینامیت بی صدا

بلک پاور دینامیت بی صدا

 بلک پاور معروف به دینامیت بیصدا بلک پاور دینامیت بیصدا یکی از بهت…
دینامیت بی صدا

دینامیت بی صدا

دینامیت بی صدا بسیار شنیده می شود که افراد به دنبال دینامیت …

ماده منفجره سی ۴

/
ماده منفجره سی ۴ بلک پاور بر خلاف ماده منفجره سی ۴ بدون ایج…