نوشته‌ها

نعل و فارس

نعل و فارس

, ,
نعل و فارس یکی از  ابزار بسیار بصرفه و با کمترین زمان کاربرد نعل و فارس است .این قطعه فلزی برای شکست انی استفاده میشود و میشود چندین دفعه از ان استفاده کردبرای برش سنگ ,بتون و یا ساروج با قطر کم استفاده کردشرط استفاده…