نوشته‌ها

‎کتراک مناسب برای تخریب سنگ و ساروج

کتراک مناسب برای تخریب سنگ و ساروج کدام است و چه مقدار مصرف می…
خرد کردن سنگ های چاه

خرد کردن سنگ داخل چاه

/
خرد کردن سنگ داخل چاه  جهت تخریب و ایجاد ترک ب…

بهترین روش کندن ساروج

/
  بهترین روش کندن ساروج تخریب بتن و سنگ روش های مکان…
روش های سوراخ کردن ساروج

روش های سوراخ کردن ساروج

/
تخریب ساروج : در اینجا انواع روش های تخریب ساروج را معرفی…
دینامیت بی صدا

دینامیت بی صدا

/
دینامیت بی صدا تخریب بتن ، سنگ یا ساروج با استفاده از مواد م…
دستگاه تخریب ساروج ,سنگ و بتن

دستگاه تخریب ساروج ,سنگ و بتن

/
دستگاه تخریب ساروج ,سنگ و بتن تضمین تخریب نیم متر اول در کمتر ا…
شیوه جدید تخریب با کتراک

شیوه جدید تخریب با کتراک

/
شیوه جدید تخریب با کتراکشیوه جدید تخریب با کتراک یک…

انواع ساروج و روش های تخریب آن

/
انواع ساروج و روش های تخریب آن معرفی ساروج : ساروج مخلوطی از خاک…
حلال بتون وساروج pancher

حلال بتون وساروج pancher

/
حلال بتون وساروج pancher   این محصول(خورنده بتن…
دستگاه تخریب سنگ و ساروج

دستگاه تخریب سنگ و ساروج cut mortar کات مرتار

/
دستگاه تخریب سنگ و ساروج cut mortar کات مرتار دست…