نوشته‌ها

برش بتن

برش بتن

برش بتنبرش بتن عملیاتی است که طی آن بر مبنای نیازهای متنوعی که امروزه وجود دارد تغییری در وضعیت بتن به وجود می آید. حال با توجه به نیاز پروژه عملیات برش به روش های متفاوت انجام خواهد شد.برش دادن بتنبرش بتن به عنوان یک روش نوین و مناس…