کتراک

کتراک,حلال بتون,حلال ساروج,راکتن,کتراک ژاپنی,کتراک آلمانی,کتراک ایرانی

کتراک

ماده منبسط شونده غیر انفجاری برای تخریب انواع سنگ ، ساروج با هر سختی و بتن ساده و مسلح

حلال ساروج

حلال اف ال ۲ ، اف ال ۳ و پانچر برای کسانی که نمی توانند بروی ساروج و سنگ سوراخ بزنند گزینه خوبی می باشد

حلال بتن

پانچر بهترین گزینه با تضمین عملکرد برای پاک کردن بتن از روی سطوح و باز کردن سوراخ های مسدود شده با بتن