به نام خدا

 

ابزار معدن فرزاد در سال ۱۳۸۴ برای توسعه و ارتقا سطح کیفی و برطرف نمودن نیاز مردم عزیز ایران برای انجام پروژه های تخریب  و روش های نوین پا به این عرصه نهاده است .

 

۰۳۶۲۴۲۴۸۰۵۷  کارخانه

۰۹۱۹۵۰۰۰۱۵۶مدیر فروش اقای حسینی

نمایندگی تهران اقای احمدی۰۹۳۹۹۵۰۰۹۴۰

نمایندگی اصفهان اقای حسینی۰۹۱۳۹۶۱۴۶۸۴

دفتر تهران: ۰۲۱۶۶۸۸۹۱۰۵