نوشته‌ها

, ,

کتراک چیست؟

کتراک چیست  ؟ ماده منبسط شونده غیر انفجاری09399500940 - 02166889105کتراک از جمله مواد غیر منفجره شیمیایی در معادن می باشد که با استفاده از اعمال نیروی کشش در دیواره چال باعث شکست سنگ می گردد . کتراک به گونه ای عمل می کند که گ…