نوشته‌ها

,

برش بتون مسلح سنگ

برش بتون مسلح سنگ   فعاليت ها1- برش بتن مسلح و غير مسلح (نه تخريب) در ابعاد مختلف با دستگاه هاي متناسب با محل2- برش مناطق داراي يك سطح آزاد3- برش سازه بتني حجيم با ابعاد و وزن هاي مختلف4- برش…