نوشته‌ها

,

برش بتن و روش های برش بتن

برش بتن و روش های برش بتن    برش بتن و روش های برش بتن  برش بتن به عملیات میگویند که طی آن بر مبنای نیاز تغییری در وضعیت چهارچوب قبلی به واسطه‌ی برش ایجاد میکنیم . اکنون با توجه به آنکه نیاز ما چیست روش‌های اج…