نوشته‌ها

اسید ضد بتن | حلال ساروج

اسید ضد بتن | حلال ساروج    اسید ضد بتن چیست؟ این محصول را بر روی بتن ریخته بطوری که روی سطح بتن قرار بگیرد و به مدت 10 تا 50 دقیقه شروع به جوش خوردن (انجام واکنش شیمیایی) بر روی سطح می کند و پس از کار افتادن مح…