خانه / نعل و فارس

نعل و فارس

نعل و فارس

نعل و فارس

برای خرید فقط تماس بگیرید یکی ابزار بسیار بصرفه و با کمترین زمان کاربرد نعل و فارس است . این قطعه فلزی برای شکست انی استفاده میشود و میشود چندین دفعه از ان استفاده کرد برای برش سنگ ,بتون و یا ساروج با قطر کم استفاده کرد شرط استفاده از …

توضیحات بیشتر »