خانه / تماس با ما

تماس با ما

آدرس:
فروشگاه نیاز ایران
تلفکس کارخانه ۰۳۶۲۴۲۴۸۰۵۷
مدیر فروش ۰۹۱۹۵۰۰۰۱۵۶ -۰۲۱۵۵۴۰۹۹۰۸ -۰۲۱۶۶۸۸۹۱۰۵ اقای حسینی
نمایندگی تهران ۰۹۳۸۴۷۹۱۰۵۹ اقای احمدی
نمایندگی اصفهان ۰۹۱۳۹۶۱۴۶۸۴ اقای حسینی
تلفن:
۰۲۱۶۶۸۸۹۱۰۵-۰۹۱۹۵۰۰۰۱۵۶

فکس:
۰۲۱۵۵۴۰۹۹۰۸